logo

Dlhodobá starostlivosť

Dlhodobá starostlivosť

Zákon o dlhodobej starostlivosti

Pripravíme nový zákon o sociálnych službách a zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti v spolupráci so širokým okruhom odborníkov a odborníčok. Zjednotíme a zjednodušíme systém posudkovej činnosti

Zjednotíme posudkovú činnosť

  • posudkové činnosti vykonáva zbytočne veľa inštitúcií
  • zjednotíme posudkovú činnosť odkázanosti na dlhodobú starostlivosť pod jeden subjekt a na jeden posudok

Udržateľné financovanie

financovanie sociálnych služieb tak, aby boli spokojní zamestnanci a zamestnankyne v sociálnych

službách a aby zariadenia boli schopné naplniť mzdové požiadavky a odvodové povinnosti. Cieľom je aj návrat opatrovateliek a opatrovateľov na Slovensko.

Financie sledujú klienta, nie zariadenie. dôsledné viaczdrojové financovanie (nie spoliehanie sa na eurofondy). Zásadne zvýšime príspevky od štátu s naviazaním na stupeň odkázanosti (v desiatkach miliónov eur ročne). Zavedieme odkázanostný dôchodok v druhom a treťom pilieri na financovanie dlhodobej starostlivosti pri odkázanosti.

Kvalita starostlivosti

nárok pacientov na doliečovacie, rehabilitačné služby u zdravotných poisťovní. Budeme ho dôkladne vynucovať a naviažeme doliečovacie služby na ordinujúcich lekárov a lekárky. Cez nové kvalitatívne kontrakty ich budeme motivovať k rýchlejšiemu doliečovaniu.

Zavedieme register sociálnych služieb. Bude mať viac informácií ako je adresa. Vypracujeme systém kvality a hodnotenia s prepojením na zdravotníctvo. Klienti budú mať viac voľnosti vo výbere služby a zariadenia.


https://www.palenik.sk/dlhodoba-starostlivost