logo Progresívneho Slovenska

MichalPáleník

O mne

O mne

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a v Progresívnom Slovensku sa venujem oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Tieto politiky sú veľmi dôležité v tom, aby každý človek mal férové podmienky na slušný život. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, nezamestnanosť, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som prednášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.

Moje publikácie

Za 15 rokov mojej práce v oblasti zamestnanosti, trhu práce a sociálnych vecí som publikoval viacero knižiek, monografií a článkov. Prinášam výber z nich.

mzdová kalkulačka

Politiky zamestnanosti

Sociálny systém

Inkluzívne zamestnávanie

A samozrejme, môžete si prečítať moju diplomovú prácu aj moju dizertačnú prácu. Vojenskú hodnosť nemám.

Čo je Progresívne Slovensko?

Sme politické hnutie, ktorého cieľom je prezentovanie progresívnych riešení spoločenských problémov a spájanie ľudí, ktorí túto spoločnú predstavu zdieľajú.

Sociálne siete a blogy

blog na Denníku N

môj blog na sme.sk

Michal Páleník michal-palenik-ps

fotka Michal Páleník

Kde sme sa vidíme:

Posedenie • Zálesie
Posedenie • Hrnčiarske Zalužany
Posedenie • Kalinovo
Stretnutie v Klenovci
Posedenie
Posedenie pri guláši
Bod zlomu pre naše regióny
Bod zlomu v sociálnej politike Slovenska
Progresívne Slovensko a Spolu: Socialný štát. keď ho treba
BOD ZLOMU – zamestnanosť & nájomné byty
59min s PSkom – O modernej sociálnej politike

https://www.palenik.sk/o-mne