logo

Flexibilná materská

Flexibilná materská „dovolenka“

Tak, ako sú rôzne typy rodín, ktoré sa vymykajú ideálu, aj deti sú rôzne. A legislatíva na ne nepamätá. Napríklad všetky školy začínajú prvého septembra, teda všetky škôlky tiež začínajú prvého septembra. Zároveň rodičovská dávka je do troch rokov veku dieťaťa. Ale, nie každé dieťa sa narodí prvého septembra.

Rodičovská dávka je do troch rokov, ale nie všetci súrodenci majú medzi sebou práve 36 mesiacov rozdiel.

Umožníme prispôsobovať materské a rodičovské dávky potrebám konkrétnej rodiny – aby ju bolo možné skrátiť alebo predĺžiť.

Čiastková materská

Materská „dovolenka" je chápaná ako výlučná starostlivosť jedného človeka. Ale prečo? Prečo nemôže byť materská férovo zdieľaná oboma rodičmi?

Z osobnej skúsenosti otca viem, aké ťažké je ísť na materskú. Naozaj vypnúť z roboty na 6 mesiacov je niekedy nemožné. Nakoniec sa manželke podarilo zariadiť robotu tak, aby v piatky nemusela chodiť do roboty (a ja som mohol vtedy vypnúť od detí, aj keď formálne som bol na materskej aj piatky). Určite by bolo lepšie, aby takáto čiastková materská mohla existovať.

Preto do flexibility materských doplníme, aby mohla nastať situácia, že jeden z rodičov sa o dieťa stará pondelok až stredu (a štvrtok/piatok ide do roboty) a druhý rodič opačne.

aby sme nemuseli mať iba toto:

ponutstrštvpiasobne
💻💻💻💻💻🍻🍻
🚼🚼🚼🚼🚼🚼🚼

ale mohli mať aj:

ponutstrštvpiasobne
💻💻💻🚼🚼🍻🚼
🚼🚼🚼💻💻🚼🍻

Legenda:

  • 💻 – práca
  • 🚼 – starostlivosť o dieťa
  • 🍻 – voľno
by mohla byť flexibilná materská priklad-materskej
  • Tiež zavedieme otcovské voľno počas prvých dvoch týždňov od narodenia dieťaťa ako novú dávku zo sociálneho poistenia.
Flexibilná materská „dovolenka“

https://www.palenik.sk/flexibilna-materska