logo

Mikrogranty

Mikrogranty

Začneme využívať systém mikrograntov ako spôsob jednoduchého financovania malých aktivít.

Absentuje možnosť malej pomoci na úrovni pár sto eur, ktorá je určená na zlepšenie konkrétnych nedostatkov v konkrétnych oblastiach. Ak chce obec opraviť zatekajúcu zastávku autobusu, škola zorganizovať výlet detí do múzea vo vzdialenom meste, rodičia opraviť dieru v chodníku pred škôlkou, deti nakúpiť si lepšie učebnice, dospelí obnoviť náučný chodník, mnohokrát nezvýšia financie, chýba vôľa plán realizovať či nemá kto byť zodpovedný za drobný projekt.

Obce môžu takéto malé projekty robiť iba z vlastných zdrojov. Tento spôsob realizácie je však pre ľudí žijúcich na hrane prežitia či malé obce s napätým rozpočtom veľmi ťažký.

Mikrogranty budú určené na malé aktivity v rozsahu do 300 € (mimo najmenej rozvinutých okresov do 200 € – parametre, čo vieme nastaviť kvôli veľkosti rozpočtu), ktoré môžu vykonávať ľudia či organizácie v obciach a mestách, a zlepšia tak život v tom najširšom ponímaní.

Z pohľadu realizácie:

 • žiadateľ môže byť len občianske združenie,
 • žiadateľ popíše, akú aktivitu chce zrealizovať, akú sumu bude potrebovať a dobu (mesiac, resp. presný dátum, podľa typu aktivity) konania aktivity približne na jednu stranu A4,
 • žiadateľ získa podporu od troch ľudí (z toho aspoň jeden musí byť z obce inej, ako v prospech ktorej sa realizuje aktivita),
 • projekt a podporovatelia sa zverejnia, dostane 50 % financií,
 • žiadateľ zrealizuje aktivitu, urobí fotodokumentáciu,
 • traja podporovatelia skontrolujú, že sa aktivita zrealizovala, žiadateľ dostane zvyšok financií, zverejní sa úspešné ukončenie.

Zoznam možných podporovateľov bude limitovaný

(počty budú určené tak, aby sedel rozpočet):

 • starostovia obcí a miest – 4 podpisy na štvrťrok
 • poslanci obcí a miest – 2 podpisy na štvrťrok
 • poslanci VÚC – 4 podpisy na štvrťrok
 • župan – 10 podpisov na štvrťrok
 • poslanci NRSR – 6 podpisov na štvrťrok

Rozsah možnej podpory:

 • vzdelávanie
 • životné prostredie
 • turizmus
 • (ostatné: môže podporiť iba župan, poslanci VÚC a NRSR)
 • (nie akcie typu tombola na ples požiarnikov)

Takýto systém mikrograntov umožní zaplátanie dier medzi projektami, umožní realizáciu aktivít, na ktoré obecný rozpočet z dôvodu nedostatku nevyčlení finančné prostriedky.

Kontrola:

 • ide o malé projekty, kvôli ktorým sa neoplatí korumpovať,
 • žiadateľ musí mať podporu aj z iných obcí, teda nebudú vznikať lokálne skupiny, čo si navzájom všetko podporia,
 • pri konkrétnych aktivitách budú zverejňované konkrétne mená, názvy žiadateľov, rovnako bude zverejňovaná komplexná fotodokumentácia a popis aktivít,
 • bude zverejňované, ktorí konkrétni ľudia podporili a overili jednotlivé aktivity,
 • administratívna kontrola bude cez jednoduchý internetový portál, kde sa prihlásia žiadatelia aj podporovatelia,
 • žiadatelia budú na portál nahrávať návrhy aktivít, dokumentáciu, výsledky,
 • podporovatelia budú na portál pridávať schvaľovanie žiadostí a výsledky,
 • portál po získaní troch odobrení automaticky (bez ľudského zásahu) pošle financie a zverejní výsledky, (možné komplikácie: ak neoveria všetci traja podporovatelia, dostane menej financií, ak podporovateľ zomrel/stratil funkciu, bude náhradný schvaľovateľ podľa rovnakého kľúča, z obce/mimo obce)
 • zverejňovanie na webovej stránke s manuálom, kontrolórmi, formulárom, galériou, najčastejšími otázkami,
 • propagácia výrazne pozitívnych mikrograntov.

Ďalšie benefity:

 • podpora občianskej spoločnosti v regiónoch, založia sa nové občianske združenia,
 • komunikácia medzi obcami (musia získať podporu z iných obcí), nebudú komunikovať iba jednotlivci z inej obce, o aktivitách bude hovoriť napr. celé zastupiteľstvo inej obce,
 • stúpne počet ľudí s občianskym preukazom s čipom (všetci sa budú prihlasovať cez slovensko.sk),
 • (snáď) sa ľudia prestanú báť poberať peniaze od štátu,
 • novinári budú mať podklady na pekné pozitívne články.

https://www.palenik.sk/mikrogranty

Nezamestnanosť

Ako by som znížil nezamestnanosť?. . .

48 zlomových opatrení

48 zlomových opatrení od Michala Páleníka na zlepšenie nielen zamestnanosti a sociálnych vecí.. . .