logo

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti

Ak sa človek stane nezamestnaným, poistenie v nezamestnanosti mu poskytne dôležitý sociálny vankúš.

V súčasnosti je poistenie v nezamestnanosti práve 6 mesiacov a práve 50 % hrubej mzdy počas všetkých týchto 6 mesiacov. A veľa ľudí (najmä tí, čo pracovali sezónne práce) naň nemá nárok.

Navrhujeme, aby poistenie v nezamestnanosti postupne klesalo:

  • prvý mesiac nezamestnanosti vo výške čistej mzdy, ďalšie mesiace menej.

A aby naň málo nárok viac ľudí:

  • ak niekto pracoval niekoľko rokov bez poberania dávok v nezamestnanosti, prvý mesiac nezamestnanosti dostane čistú mzdu,
  • ak niekto pracoval iba niekoľko mesiacov, prvý mesiac dostane menej (ale nie nulu, tak ako je to teraz).

Odstupné, výpovedná doba a poistenie v nezamestnanosti majú dať človeku, ktorý príde o zamestnanie, potrebný sociálny vankúš: aby zmena príjmu nebola až taká veľká. Avšak v súčasnosti sú dávky v nezamestnanosti pre časť zamestnancov nedostupné. Zároveň tieto dávky sú celý polrok rovnaké.

Nastavíme vyššiu dostupnosť poistenia v nezamestnanosti: aby aj človek, ktorý legálne pracuje hoc aj iba niekoľko mesiacov, mal nárok na, aspoň symbolické, poistenie v nezamestnanosti: jeho dávka bude oveľa nižšia ako u človeka, čo pracoval päť rokov, ale nebude ani nula, ako je v súčasnosti.

Zároveň nastavíme poistenie v nezamestnanosti podobne ako v Česku tak, aby dávky klesali s postupujúcim časom nezamestnanosti: pre človeka, čo pred­tým dlhodobo pracoval, bude prvý mesiac vo výške čistej mzdy a ďalšie mesiace nižšie.


https://www.palenik.sk/poistenie-v-nezamestnanosti