logo

Aby bol príjem progresívny

Aby bol príjem progresívny

Tlačová správa z TK, utorok 30. 4. 2019, 10:00, sídlo Progresívneho Slovenska, Tallerova 10, Bratislava, Michal Páleník, expert Progresívneho Slovenska na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj, www.palenik.sk/aby-bol-prijem-progresivny

Nedôslednosť v zákone od strany SMER – SD spôsobila, že pravidlo pracovať viacej, znamená väčší príjem nie vždy platí, najmä pre tých, ktorí sa chcú dostať z chudoby.

V súčasnosti panuje množstvo mýtov o dávkach v hmotnej núdzi a zamestnaní. Aby sme zopakovali, dávky v hmotnej núdzi sú nízke, príjmy z práce sú výrazne vyššie ako dávky, a aj keď exekútor strhne všetko podľa zákona, domácnosti zostane dvakrát až trikrát viac, ako mala, keď poberali len dávky. Presnejšie prepočty sú na Oplatí sa pracovať?.

Nanešťastie, v systéme odvodov a dávok je niekoľko skokov, ktoré ilustruje nasledujúci graf:

sucasny stav cisty-prijem-dlhodobo-uoz-sucasny-stav

V prípade štvorčlennej rodiny je prvý skok na úrovni 535 €: pri náraste mzdy o 1 € na 536 € klesne čistý príjem domácnosti o 140 €. (dopnenie: od 1. 7. 2019 je tento skok na úrovni 548 – 549 €). Teda, ak zamest­návateľ dá svojmu zamestnancovi odmeny, zaplatí príplatky za prácu cez víkend alebo výkonnostné príplatky, svojmu zamestnancovi môže vlastne pohoršiť. V marci bol tento rozdiel iba 55 €.

Podobne, ak človek zostane jeden deň doma starať sa o choré deti, príjem domácnosti klesne o 150 €, čo nepovažujeme za férové.

„Je nevyhnutné, aby človek mal istotu, že keď zarobí viac, zarobí viac. Inak sa vráti späť do čiernej práce,“ hovorí Michal Truban z Progresívneho Slovenska.

„Prvý problém je, že časť zamestnancov nie sú zamestnancami: pracujú síce na pracovnú zmluvu, ale ak si zlomia nohu, zrazu nie sú zamestnanci a nedostanú žiadne nemocenské dávky,“ upozornil Michal Páleník, expert Progresívneho Slovenska na oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí.

„Druhý problém je, že aj keď ľuďom podľa vzorca dávky vychádzajú, nedostanú ich.“ Týmto štát motivuje k čiernej práci: 140 € dávok v hmotnej núdzi je veľká motivácia k tomu, aby časť mzdy dostával zamestnanec na ruku, aby náhodou nezarobil viac, ako je magická hranica stanovená v zákone. Bytostne sa to dotýka rodín s iba jedným rodičom. Takéto domácnosti podľa súčasného nastavenia nemôžu ani len hypoteticky získať dané dávky.

Tretím problémom je, že aktivačný príspevok je naviazaný na príjem aspoň vo výške minimálnej mzdy. Veľmi jednoducho však môže nastať situácia, že zamestnanec dostane menej, ako je minimálna mzda, napríklad nenastúpil do zamestnania prvého v mesiaci, je na PN-ke, u zamest­návateľa je štrajk alebo výluka. Ak by takéto niečo nastalo na čo i len jeden deň, zamestnanec zarobí o 25 € menej, avšak štát mu z dávok v hmotnej núdzi strhne ďalších vyše 120 €.

Preto v legislatíve navrhujeme tri jednoduché zmeny:

  • v zákone o pomoci v hmotnej núdzi 417/2013 upraviť definíciu pojmu hmotná núdza tak, aby domácnosť, keď jej vychádzajú podľa vzorca dávky, bola v hmotnej núdzi,
  • upraviť aktivačný príspevok tak, aby ho dostával aj človek, ktorý sa niekoľko dní stará o choré deti alebo je na PN,
  • v zákone o sociálnom poistení zrušiť zákaz niektorým skupinám ľudí byť nemocensky a dôchodkovo poistení a doplniť prechodné ustanovenia, ktoré zabezpečia, že ľudia, ktorí napriek tomuto zákazu platili odvody, budú poistení.

Tieto tri zmeny prispejú k tomu, aby čistý príjem pri raste hrubej mzdy bol vždy progresívny:

navrh ps cisty-prijem-dlhodobo-uoz-navrh-ps

Poznámky: hranica 535 €/548 € sa mení podľa rôznych faktorov. Napríklad u domácnosti s dvoma rodičmi a troma deťmi je 628 €. U domácnosti s dvoma rodičmi a dvoma deťmi je 535 € (ak zamest­návateľ spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení) a 618 € (ak to zamest­návateľ nespĺňa).

Aby bol príjem progresívny

https://www.palenik.sk/aby-bol-prijem-progresivny