logo

Absolventská prax

Absolventská prax

Mladí ľudia nemajú jasnú predstavu o svojom budúcom pracovnom pôsobení a často majú problémy presvedčiť zamestnávateľov o svojich kvalitách. Zároveň, reálne zapojenie čerstvého absolventa do plnohodnotného zamestnania istú dobu trvá. Tieto problémy má riešiť absolventská prax.

Zamestnávateľom a absolventom dá čas na vzájomné spoznanie sa (dlhšie ako pri párminútovom pracovnom pohovore) a preklenie minimálny čas potrebný na zapojenie absolventa. V súčasnosti je ale nedostupná pre časť absolventov i zamestnávateľov, v súčasnosti úrad práce môže ale nemusí odobriť až šesťmesačnú absolventskú prax pre konkrétneho absolventa či zamestnávateľa.

Zmeníme absolventskú prax tak, že ak sa absolvent a zamestnávateľ dohodnú na absolventskej praxi, úrad práce bude musieť tejto dohode vyhovieť a nemôže ju nijak subjektívne posudzovať. Táto môže byť dvojmesačná alebo ak mladý človek nemá maturitu, trojmesačná.

Absolventská prax

https://www.palenik.sk/absolventska-prax