Michal Páleník 77 michal-palenik-77

Pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského a v Inštitúte zamestnanosti. Pracovne sa sústreďujem na výskum trhu práce, starnutie populácie, regionálny rozvoj a zapájanie najviac vzdialených ľudí na trhu práce. V ružinovskom zastupiteľstve sa venujem komunálnej politike, kde sú mojimi témami životné prostredie a doprava. Voľný čas trávim s rodinou, spravujem portál www.oma.sk a iné mapové portály.

Politika zamestnanosti a regionálny rozvoj dlhodobo zaostávajú za svojím potenciálom – Slovensko je na tom horšie, ako mohlo byť a presne to chcem zmeniť.

Aj preto kandidujem do parlamentu za Progresívne Slovensko pod číslom 77.


https://www.palenik.sk/77