Ružinov

Ďakujem za podporu vo voľbách a dôveru, ktorú ste mi prejavili. Vďaka vám som sa stal poslancom v miestnom zastupiteľstve Ružinova.

Verím, že tento mandát sa mi podarí pretaviť do toho, aby bol Ružinov ešte príjemnejším miestom na život.

Učím na Univerzite Komenského a dlhodobo sa v Inštitúte zamestnanosti venujem trhu práce.

Mojimi prioritami sú

  • príjemné, udržiavané a široké chodníky,
  • oddelené cyklochodníky,
  • školy a škôlky v pešej dostupnosti,
  • a verejný priestor, v ktorom sa budeme cítiť príjemne.

Michal Páleník Starý Ružinov ruzinov

osemsmerovka Starý Ružinov osemsmerovka-stary-ruzinov


https://www.palenik.sk/ruzinov