logo

Asistent zamestnania

Asistent zamestnania

Veľa ľudí má prekážky pred tým, ako si získajú a udržia legálne zamestnanie. Bežné prekážky sú:

 • nájdenie vhodného zamestnania, spísanie životopisu,
 • absolvovanie pohovoru,
 • dovzdelanie pre toto zamestnanie,
 • dlhy, exekúcie a úžera,
 • možnosť dochádzania do práce,
 • deti a ich dochádzka do školy či škôlky,
 • ...
 • a aj diskriminácia.

Asistent zamestnania by potom

 • hľadal zamestnanie, pomáhal s písaním životopisu,
 • pripravil človeka na pracovný pohovor, zabezpečil mu naň dopravu,
 • zabezpečil základné školenie pre túto pracovnú pozíciu,
 • začal riešiť splátkové kalendáre, dohliadol na to, aby ich človek po získaní zamestnania dodržiaval,
 • riešil dochádzanie do zamestnania,
 • pomohol s dochádzaním detí do škôl či zabezpečil škôlky pre malé deti,
 • (a kopu ďalších vecí)
 • a pokúsil sa preraziť diskrimináciu.

V zamestnaní by potom pomáhal so zaškolením či riešením nedorozumení medzi zamestnancom a šéfom. Takýmto komplexným prístupom dokážeme zabezpečiť, aby ľudia čo dlho (legálne) nepracovali, získali a hlavne udržali si zamestnanie.

Každý človek má iné potreby či prekážky, niekto nemá deti, niekto má a niekto nemá veľké dlhy, niektorý región má viac pracovných príležitostí ako druhý... Preto sa ani nedá povedať, čo presne by mal asistent zamestnania robiť a koľko času či financií na dochádzanie bude potrebných. Preto túto pracovnú pozíciu plánujeme financovať cez komunitné služby.

V komunitných službách je dôležité presné definovanie cieľovej skupiny a cieľov. V prípade asistenta zamestnania môže byť cieľovou skupinou napríklad:

 • 10 ľudí vo veku 20-29 rokov z obce Lomnička s aspoň dvoma deťmi, z toho jedno v škôlkarskom veku,
 • 10 ľudí z Podskalky vo veku 50 a viac rokov,
 • 5 ľudí po výkone trestu v dĺžke aspoň 10 rokov,
 • 7 osôb dlhodobo bez domova v Bratislave,
 • 15 ľudí z Poštárky vo veku 30-39 rokov z domácnosti, kde aspoň jeden člen pracuje,
 • 10 ľudí z Unionky vo veku 20-24 rokov.

Každá z týchto skupín má iné problémy a iné príležitosti, žije v iných regiónoch. Preto aj zamestnanie človeka z niektorej z týchto skupín je inak náročné.

Cieľ je vždy rovnaký: získať legálne a platené zamestnanie, a udržať si ho 6 mesiacov. V nastavení pred­pokladáme, že získanie zamestnania je 20 % úspechu, udržanie každý mesiac je 15 %.

Naším cieľom nie je nastaviť „cenu“, koľko stojí zamestnanie jedného človeka, ale umožniť férovú súťaž medzi lokálnymi OZetkami, kto to dokáže najšikovnejšie. Každá organizácia by mala mať niekoľko takýchto zákaziek, z ktorých dokáže žiť a platiť svojich zamestnancov. Podstatným rozdielom oproti súčasnému nastaveniu cez projekty je žiadna administratíva a priebežné, mesačné financovanie. Žiadne výkazy práce, žiadne kontroly bločkov, žiadne stostranové vyúčtovania. Jediná „administratíva" bude jedna tabuľka, kde bude zobrazené, ktorý človek je v ktorej fáze (či získanie zamestnania alebo udržanie zamestnania v piatom mesiaci). Na základe tohto (po kontrole cez Sociálnu poisťovňu) úrad práce zaplatí to, čo bolo v zmluve dohodnuté.


https://www.palenik.sk/asistent-zamestnania