logo

Závislá práca

Definícia závislej práce

Časť zamestnancov je svojím zamest­návateľom dotlačená do toho, aby robila na živnosť. Okrem množstva negatív pre takého pracovníka (dovolenky, právna zodpovednosť, žiadne kompenzácie pri pracovných úrazoch, žiadne limity na pracovné prestávky, …) je to v rozpore so zákonom. To, že sa to v praxi deje, je dané aj laxnosťou inšpektorátov práce, relatívne vysokými odvodmi a daňami zamestnancov (v koalícii PS/Spolu presadíme valorizované odpočítateľné položky na zdravotné odvody a dane), nepripravenosťou pracovnej legislatívy na 21. storočie, ale aj nejasnou definíciou závislej práce v Zákonníku práce. Dôsledkom je, že na to dopláca ten najslabší.

Zlepšíme definíciu závislej práce, aby neboli nútení živnostníci.


https://www.palenik.sk/zavisla-praca