logo

Závislá práca

Definícia závislej práce

Časť zamestnancov je svojím zamestnávateľom dotlačená do toho, aby robila na živnosť. Okrem množstva negatív pre takého pracovníka (dovolenky, právna zodpovednosť, žiadne kompenzácie pri pracovných úrazoch, žiadne limity na pracovné prestávky, …) je to v rozpore so zákonom. To, že sa to v praxi deje, je dané aj laxnosťou inšpektorátov práce, relatívne vysokými odvodmi a daňami zamestnancov (v koalícii PS/Spolu presadíme valorizované odpočítateľné položky na zdravotné odvody a dane), nepripravenosťou pracovnej legislatívy na 21. storočie, ale aj nejasnou definíciou závislej práce v Zákonníku práce. Dôsledkom je, že na to dopláca ten najslabší.

Zlepšíme definíciu závislej práce, aby neboli nútení živnostníci.


https://www.palenik.sk/zavisla-praca