logo

Reforma výživného

Odvážna reforma výživného

Odvážna zmenu výživného: deťom poskytne istotu a samoživiteľky zbaví byrokracie.

V poslednom čase počúvame o rôznych vylepšeniach priznávania náhradného výživného. Súčasný systém je však od základu neférový voči deťom aj rodičom, ktorým výživné chodí. Z matiek-samoživiteliek robí archivárky, účtovníčky a vymáhačky dlhov a deťom neposkytuje potrebnú finančnú stabilitu na zdravý vývoj. Tu nestačia kozmetické zmeny, potrebujeme radikálne a odvážne riešenie, ktoré úplne zmení filozofiu náhradného výživného. Takýto návrh pred­kladáme – ide o novú službu, ktorá prinesie férovosť. Jeho hlavnou myšlienkou je, že ak jeden rodič výživné nezaplatí, matka-samoživiteľka dostane od štátu náhradné výživné v plnej výške do 48 hodín. A čo je ešte dôležitejšie, z jej pliec zoberie byrokraciu, ktorá bola s vymáhaním náhradného výživného spojená. Bremeno byrokracie bude niesť štát.

Náš návrh rieši výživné komplexne, konkrétne adresuje dva problémy:

 • 1. všeobecne výživné, keď rodičom poskytuje službu administrátora výživného
 • 2. náhradné výživné, keď všetkým deťom zabezpečuje, aby každý jeden mesiac dostali aspoň náhradné výživné

Hlavnou zmenou je, že rodičom dáme k dispozícii novú službu – štát sa stane prostredníkom platieb medzi rodičmi. Vytvorí sa účet pre rodičov, ktorí si medzi sebou posielajú výživné. Povinný rodič bude posielať výživné na tento štátny účet (a nie druhému rodičovi). Štát bude posielať výživné deťom (resp rodičom).

Toto oddelenie má viacero výhod, najmä to, že ak rodič posielajúci výživné nepošle výživné alebo pošle len jeho časť, rodičia dostávajúci výživné (vo väčšine prípadov matky), dostanú náhradné výživné ihneď a druhý rodič ich nemôže finančne vydierať. Odstránime tiež nejasnosti a administratívne zmätky: všetko bude evidovať jeden, vcelku jednoduchý informačný systém. A bude to robiť automaticky.

Ako to bude fungovať v praxi? Rodič pošle výživné nie druhému rodičovi, ale štátu (prípadne si ho štát automaticky sťahuje inkasom). Štát skontroluje či výživné prišlo, ak áno, obratom, do 48 hodín, ho pošle druhému rodičovi.Ak výživné neprišlo, automaticky podľa vzorcov vyráta náhradné výživné a pošle ho, tiež do 48 hodín. Vcelku nezávisle, upozorní rodiča že neposlal výživné (SMSkou alebo emailom), pokúsi sa tieto financie stiahnuť inkasom, zúčtovať s inými platbami či použiť vymoženosti behaviorálnej ekonómie. Všetku administratívu zapisovania výživného nebude riešiť každá matka samostatne, ale štát jednoduchým informačným systémom.

Odvážna reforma výživného
Odvážna reforma výživného
Odvážna reforma výživného
Odvážna reforma výživného

Často kladené otázky

 • Keď na víkend dávam deti bývalému manželovi, naše stretnutie musím začať vetou: “Už si poslal výživné?” Nechcem takto začínať stretnutia. Pomôže mi váš systém?
 • Áno, otázku financií vôbec nebudete musieť riešiť. To bude čisto medzi úradom a vašim bývalým manželom.
 • Čo sa zmení pre rodiča, čo platí výživné?
 • Nič, iba číslo účtu, na ktoré výživné posiela. Ak výživné nepošle, nepríde urgencia od druhého rodiča, ale od štátu.
 • Čo bude musieť urobiť rodič, čo dostáva výživné?
 • Iba vypísať tlačivo na jednu stranu. Ostatné zariadi úrad.
 • Čo sa zmení pre súdy?
 • Pri zmene výživného budú súdy automaticky posielať notifikácie úradu.
 • Teraz dostanem náhradné výživné až po 7 – 9 mesiacoch odvtedy, čo druhý rodič prestane platiť. To je strašne dlho. Ako rýchlo to pôjde podľa vášho návrhu?
 • Ihneď, do 48 hodín. Výživné budete dostávať mesačne, bez ohľadu na správanie druhého rodiča. Všetky prípadné nedoplatky a podlžnosti bude riešiť úrad za vás.
 • Prečo toto nanucujete rodičom?
 • Systém bude dobrovoľný, na žiadosť ktoréhokoľvek z rodičov.
 • Ale však súčasné náhradné výživné rieši nedoplatky.
 • Nie, nerieši. Okrem obrovskej administratívnej záťaže na strane matky prichádza náhradné výživné neskoro. Náhradné výživné príde 7 – 9 mesiacov po tom, čo druhý rodič prestane platiť.
 • Ale veď tá evidencia platieb je jednoduchá. To zvládne ktorákoľvek matka.
 • (fotka kopy papierov)
 • Štát to nezvládne tak dobre ako súkromník.
 • Ak si to rodič myslí, nemusí využiť tieto služby.
 • Pribudne tým veľa zbytočných úradníkov.
 • Veľkú väčšinu zvládnu informačné systémy, rovnako ako bežný e-shop alebo finančná správa. Sťahovanie inkasom ide bez zásahu človeka. Posielanie pripomienok SMS-kou, emailom či bežným listom nepotrebuje úradníka ani úradníčku. Samotnej ľudskej práce bude minimum, ale tá určite vyváži čas, ktorý sa bude môcť rodič venovať svojim deťom.
 • V čom je rozdiel oproti novelizácii Smeru?
 • Návrh Smeru prináša určité vylepšenia (skrátenie lehôt z 3 na 2 mesiace, vyššia súčinnosť úradu práce a exekútorov, jemné odbremenenie poberateľov výživného).
 • Náš návrh kompletne odbremeňuje poberateľov výživného nielen od administratívy, ale aj od nepríjemných krokov voči druhému rodičovi.
 • Ako to bude fungovať pri striedavej starostlivosti?
 • Táto časť nášho návrhu sa týka iba poukazovania výživného. Určenie výživného, dôraz na striedavú starostlivosť či spolupráca rodičov po rozvode je súčasťou inej časti programu, kde presadzujeme dôslednejší Cochemský prístup.
 • Vyzerá to užitočne, ale bude to fungovať?
 • Už v súčasnosti to funguje pri výživnom na pestúnsku starostlivosť.
 • K akému dátumu sa to bude dať zmeniť? Aj spätne?
 • V tlačive bude uvedený dátum, ktorý v princípe môže byť aj v minulosti. Úrad potom oznámi druhému rodičovi, za ktoré obdobia má platiť na účet úradu. Výživné za pred­ošlé obdobie pôjde podľa starej legislatívy.
 • V rozhodnutí o určení výživného mám napísané, že má platiť k dvadsiatemu v mesiaci. Kedy mi príde výživné od úradu?
 • Od úradu bude chodiť 48 hodín po dátume uvedenom v rozhodnutí o výživnom.
 • Nepribudne veľa roboty úradu?
 • Oproti súčasnosti sa zníži byrokracia na strane úradu: úrad nebude musieť riešiť papierovú byrokraciu tlačív od rodičov, kontrolovať ich – všetky tieto veci budú automaticky kopírované z účtu. Jediné, čo treba manuálne zadať do systému, budú údaje z rozhodnutí o určení výživného a číslo účtu rodiča.
 • Úrad sa nebude sústreďovať na administratívu, ale viac na kontaktovanie rodičov a ich urgovanie na platenie výživného. Určite nebudú čakať na prekročenie všetkých lehôt, aby mohli posunúť vec exekútorovi ale využijú všetky možnosti inkasa, osobitného príjemcu, zúčtovanie s inými platbami, exekúcie bez exekútora či behaviorálnej ekonómie.
 • Rodič chce dobrovoľne posielať, viac ako má súdom dané. Môže?
 • Áno, môže posielať priamo druhému rodičovi alebo dať darčeky na Mikuláša či vianoce. Nebude sa to rátať ako výživné.
 • Pri vašom systéme, kedy bude matka žiadať o náhradné výživné?
 • Do systému sa môže zapojiť kedykoľvek, ideálne hneď po rozvode, resp. určení výživného. Potom bude výživné od druhého rodiča iba tiecť cez systém, prípadne ho štát dorovná náhradným výživným.
 • Kedy vznikne nárok na náhradné výživné?
 • Kebyže toto chceme povedať terminológiou súčasného systému, nárok na náhradné výživné rodičovi vznikne ihneď po tom, čo druhý rodič nezaplatí čo i len časť výživného. Žiadosť o náhradné výživné vypíše, podpíše a podá informačný systém automaticky. A náhradné výživné je rodičovi vyplatené. Toto všetko v priebehu 48 hodín.
 • Veľa rodičov si povie “však to zacvaká štát” a úplne prestane platiť výživné.
 • Neplatenie výživného bude neplatením štátu. So všetkými dôsledkami.
 • Však len chcete nahnať viac kšeftov exekútorom!
 • Nie, exekútorom kšefty uberieme. Dnes existencia exekučného konania podmienkou začatia procesu náhradného výživného, toto odpadne. Na vymáhanie nezaplateného výživného použijeme všetky dostupné páky a možnosti: od sťahovania inkasom, cez upozorňujúce SMS, zúčtovanie s inými platbami, príkazy bankám a až úplne na konci exekučné konanie. Teda kšeftov pre exekútorov bude menej.
 • Odkiaľ na to štát zoberie?
 • Peniaze na náhradné výživné nie sú iba výdavky štátu ale aj budúce príjmy. Veľká časť rodičov tieto záväzky skôr či neskôr zaplatí. Podstatné je, že toto preklenovacie obdobie neznáša rodič, čo by mal dostávať výživné. Určite budú existovať aj chronický neplatiči výživného, avšak náhrada tohto výživného je už súčasťou súčasného systému – naša zmena teda nezvýši náklady verejného sektora.
 • Ale veď budete kriminalizovať rodičov, keď budú meškať iba zopár dní!
 • Nie, nebudeme. Našim cieľom je vytvoriť dobré podmienky pre deti, nie šikanovať ich rodičov. Štát musí využiť všetky možnosti na splatenie záväzkov: od sťahovania inkasom, zúčtovanie s iným platbami, cez upozorňujúce SMS a emaily, až oveľa neskôr služby exekútorov a až oveľa neskôr trestné konania. Bude vedeckou úlohou aké aktivity štátu sú najefektívnejšie pri získavaní svojich pohľadávok, ale to je úloha celého verejného sektora, nielen výživného.
 • Ale veď bude pre štát strašne drahé!
 • Nie, štát bude pôsobiť podobne ako bežný účet v banke. Cez štát budú financie len tiecť.
 • Aký zložitý informačný systém to bude?
 • Jednoduchý, podobný systémom CRM eshopov alebo telekomunikačných operátorov: v daný deň zistí, koľko má poslať ktorým rodičom a bankovým prevodom pošle. Zistí tiež, kto má koľko poslať, zadá príkazy na inkaso alebo skontroluje výpis z účtu. V prípade nedoplatkov opätovne stiahne inkasom, či pošle upozorňujúce SMS, emaily, listy hybridnou poštou...
 • Koľko to bude stáť?
 • Už v súčasnosti je väčšina chronických neplatičov výživného pokrytých súčasnou formou náhradného výživného. V našom systéme budú neplatiaci rodičia reálne upozorňovaný už od začatia neplatenia výživného, nie až po pár mesiacoch. Teda menej ľudí sa dostane do štádia chronického neplatenia.
 • Samotný informačný systém na evidenciu a posielanie automatických upomienok bude jednoduchý. Pracovníci a pracovníčky úradov práce budú mať menej roboty s byrokraciou, takže im zostane viac času na prácu s rodinami.
 • V štáte musíme posilniť systém vymáhania pohľadávok: od inkás, cez SMS až po zúčtovanie platieb či automatických strhávaní. Tieto úkony robia všetky súčasti verejného sektora, takže príde k výrazným úsporám a lepšiemu vymáhaniu naprieč verejným sektorom – jednotlivé časti verejného sektora nebudú opakovať chyby, na ktorých sa už iné časti verejného sektora poučili.
 • Koľko ľudí v súčasnosti poberá náhradné výživné?
 • V októbri 2019 poberalo náhradné výživné 3800 matiek a 378 otcov na 6500 detí. Celková suma vyplatených náhradných výživných bola 370 tisíc € mesačne, teda priemerné náhradné výživné na rodiča bolo 89 € a na dieťa 57 € (maximálne na dieťa bolo 114 €, od 1.1.2020 bude 350 €).

https://www.palenik.sk/vyzivne