logo

Aplikovaný výskum

Aplikovaný výskum

Legislatíva z rezortu práce zasahuje množstvo ľudí. Je preto dôležité, aby táto legislatíva bola výsledkom výskumu a nie rozmarov populistov. Podporíme aplikovaný výskum.

Väčšina univerzitného výskumu sa na Slovensku realizuje cez APVV – Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Agentúra sa dlhodobo brojí s nedostatkom financií. Druhá strana chodby ministerstva školstva zatiaľ nevie či nechce minúť stovky miliónov na výskum (a radšej ich minie na diaľnice).

Väčšina výziev na projekty vedy a výskumu na Slovensku sú otvorené výzvy: vedci majú vymyslieť nielen to, ako sa dopracovať k riešeniu problému, ale majú tiež rozhodnúť, ktoré problémy sú hodné riešenia. Otvorené výzvy sú dôležité, ale z pohľadu tvorby dobrej legislatívy je dôležité, aby existovali aj tematické výzvy. Politici a spoločnosť určia, v ktorých oblastiach sa má výskum realizovať.

Vytvoríme tematické výzvy v APVV, najmä na oblasti starnutia populácie, vyhodnotenia politík zamestnanosti, behaviorálnej ekonomiky či regionálneho rozmiestnenia služieb v rezorte práce. Ostatné rezorty tiež majú priestor na tematické výzvy (podpora open data, presun na PostgreSQL, kryptografia, elektronické podpisy, ...).


https://www.palenik.sk/vyskum