logo

Proaktívne služby

Proaktívne služby

Aby ste vy nemuseli naháňať štát, ale aby vám štát pomohol.

02.02.2020: Exekúcie z účtu • Aj keď je niekto v exekučnom konaní, stále má mať právo na bežný účet. Dnes to však nejde. Ľudia v exekúcii nemôžu mať bežný účet a musia žiť v dobe kešu . . .

31.01.2020: Verejné pohľadávky • Štát a verejný sektor má množstvo pohľadávok, ktoré by mu skôr či neskôr mali byť zaplatené: či už bežné dane, alebo aj pokuty. Nanešťastie, štát nie je veľmi dobrý vo vymáhaní týchto peňazí. Často len posunie tieto pohľadávky exekútorom namiesto toho, aby sa ich pokúsil vymôcť sám . . .

31.12.2019: Doplácanie v lekárni • Po stovkách miliónoch investovaných do eZdravia to vieme urobiť aj lepšie: aby v lekárni automaticky zistili či dieťa prekračuje limit a ak áno, neplatili by . . .

29.12.2019: Aplikovaný výskum • Legislatíva z rezortu práce zasahuje množstvo ľudí. Je preto dôležité, aby táto legislatíva bola výsledkom výskumu a nie rozmarov populistov. Podporíme aplikovaný výskum . . .

18.12.2019: Funkčné inkaso • Aby ste mohli dovoliť štátu sťahovať si financie inkasom a aby štát neposielal žlté lístočky . . .


https://www.palenik.sk/sluzby