logo

Mzdové nároky

Minimálne mzdové nároky

Legislatíva nedefinuje len jednu minimálnu mzdu, ale viacero stupňov: napríklad vrcholový manažér musí zarábať aspoň dvojnásobok minimálnej mzdy. Jednotlivé stupne sú ale v § 120 Zákonníka práce definované dosť nejasne a neprehľadne.

Spresníme definície minimálnych mzdových nárokov tak, aby boli prehľadné a bolo sa na ne možné odvolávať v kolektívnych či pracovných zmluvách.


https://www.palenik.sk/mzdove-naroky