logo

Minimálna mzda

Minimálna mzda

Odpolitizujeme minimálnu mzdu

Diskusia o minimálnej mzde bude naďalej prebiehať na tripartite. V prípade, že sa sociálni partneri na jej výške nedohodnú, aplikuje sa automatický model jej zvyšovania, ktorý bude rešpektovať predpokladané schválené minimálne štandardy na úrovni EÚ.

Konečné stanovisko bude dávať Rada pre konkurencieschopnosť (jej úlohou bude posudzovať špecifické situácie pri ekonomickej kríze podľa vzoru dlhovej brzdy). Rada pre konkurencieschopnosť v súlade s požiadavkou EÚ získa formálnu úlohu ako poradný orgán vlády pri tripartitnom vyjednávaní o výške minimálnej mzdy.

Spresníme definície minimálnych mzdových nárokov a sprísnime ich vynucovanie.

Dodržiavanie minimálnej mzdy

Minimálna mzda sa musí aj dodržiavať, preto posilníme Inšpektoráty práce.

Minimálna mzda

https://www.palenik.sk/minimalna-mzda