logo

Stravovanie zamestnancov

Stravovanie zamestnancov

Gastrolístky vás stoja tri obedy mesačne. Ak máte šťastie tak „iba" jeden.

Stav v iných krajinách

Vo väčšine krajín Európskej únie nie je stravovanie zamestnancov v zákonoch riešené – zamestnanci majú stravu zahrnutú v platoch. Veľké podniky majú v kolektívnom vyjednávaní stravovanie obsiahnuté, avšak tieto zohľadňujú realitu. Dôležité je nielen to, aby zamestnanci mali šancu obed stihnúť, ale aj aby bol obed kvalitný. Stravovanie zamestnancov riešené v zákone je špecifikom východnej Európy, stravné lístky iba malej časti z nich.

Kartel gastráčov

Ak sa pozrieme na systém gastrolístkov, nečudujme sa, že ich skoro nikde nemajú. Na Slovensku boli gastrolístkové firmy usvedčené z kartelu, ktorý stále pokračuje. I tendre na ministerstvách sú protizákonné. Za gastrolístky si kúpite čokoľvek. A hlavne, veľa stoja a pred­ražujú stravovanie.

Koľko nás stoja gastrolístky?

  • poplatky zamest­návateľov gastrofirmám: do 3 % ,
  • poplatky reštaurácií gastrofirmám: 2 – 5 %,
  • náklady reštaurácií na nakôpkovanie: 2h roboty, 2 %,
  • stratené gastráče: jeden až tri ročne – 0,5 – 1,3 %.

Teda tri obedy mesačne. Možno iba jeden obed, ak máte šťastie.

Gastrofirmy tlačia na platobné terminály. Z pohľadu ľudí majú výhody: menej papierikov, ale jedna karta v peňaženke navyše. Síce už majú debetnú kartu z banky, ktorou vedia platiť, ale musia mať túto extra.

Z pohľadu reštaurácie je to horšie. Reštaurácia ušetrí na kôpkovaní papierových lístkov, ich skladovaní a fyzickom donesení do gastrofiriem. Platí však poplatky za terminál a poplatky za obrat, musí veriť gastrofirme, že to zráta dobre. A hlavne, nemôže ísť do supermarketu nakúpiť suroviny za gastrolístky, a tak preniesť poplatky gastrofirme na niekoho iného. A keďže supermarkety si svojou silou vyjednali nižšie poplatky ako bežné malé reštaurácie, gastrofirmám sa nepáči, keď dostávajú nízke poplatky od supermarketov namiesto vysokých poplatkov od reštaurácií.

Takýto systém nikomu (okrem majiteľov gastrolístkových firiem) nepomáha.

Náš návrh

Preto navrhujeme, aby zamest­návateľ mohol vyplácať stravné za bežný deň rovnako ako stravné počas služobných ciest – v hotovosti alebo na účet.

Radi by sme vedeli, či si tiež myslíte, že stravovanie zamestnancov sa dá riešiť lepšie. Tu, prosím, vyplňte náš dotazník:

Často kladené otázky

  • Nestratí sa stravné v mzde?
  • Nie. Budú tomu brániť dve prekážky:
  • Samostatný bankový prevod: pri mzde nižšej ako priemernej bude stravné poukazované iným bankovým prevodom, teda človek bude vidieť mzdu a stravné samostatne.
  • Výplatná páska, kde bude uvedené stravné samostatne.

https://www.palenik.sk/strava