logo

Zdravotné postihnutie

Zdravotné postihnutie

Okrem iného plánujeme:

  • Reforma náhradného plnenia
  • Podpora rodín s zdravotne postihnutými deťmi

Čo som už urobil:

Podpora rodín s zdravotne postihnutými deťmi

Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím je pre rodinu veľká výzva, výzva v ktorej štát veľmi nepomáha.

Reforma náhradného plnenia

Väčší zamest­návatelia majú povinnosť zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím. Ak to nerobia (napríklad pred koncom roka im dá zamestnanec výpoveď a nestihnú zamestnať iného), môžu túto svoju povinnosť nahradiť odobratím služieb od chránených dielní alebo integrovaných sociálnych podnikov. Ak neurobí ani toto, platí pokuty.

Aj keď toto nastavenie je v hrubých rysoch v poriadku, má niekoľko implementačných problémov:

  • definícia zamestnania človeka je tak deravá, že aj ľudia čo celý rok nie sú v práci, nedostanú žiadnu mzdu, sa stále rátajú za zamestnancov
  • zmluvy o náhradnom plnení posudzujú úradníčky úradov práce, často veľmi subjektívne
  • suma, za ktorú sa dá jeden ZŤP zamestnanec „vykúpiť" cez náhradné plnenie je asi 10x nižšia ako mzdové náklady tohto zamestnanca (teda výrazne, výrazne sa finančne oplatí ignorovať priame zamestnávanie)
  • pokuty sú v (skoro) rovnakej výške ako náhradné plnenie
  • pokuty nie sú pokutami, ale bežnými daňovo uznanými nákladmi

Problémom je aj to, že aj časť verejných inštitúcií radšej platí pokuty, namiesto toho, aby dodržiavali zásady slušnosti a zamestnávali ľudí so zdravotným postihnutím. Pred reformou úradov práce, pätina úradov práce sama sebe platila pokuty za nedodržiavanie legislatívy čo mali vynucovali.

Našim cieľom je:

  • aby zamest­návatelia zamestnávali ľudí so zdravotným postihnutím, aby neplatili pokuty za ignorovanie tohto zákona
  • aby zamestnávanie bolo lacnejšie a jednoduchšie ako náhradné plnenie; aby náhradné plnenie bolo lacnejšie a jednoduchšie ako platenie pokút.

https://www.palenik.sk/zdravotne-postihnutie