logo

Nezamestnanosť

Nezamestnanosť

Ako by som znížil nezamestnanosť?

Cez komunitné služby budeme robiť férové, transparentné kontrahovanie lokálnych občianskych združení na služby zamestnanosti a sociálnej politiky – ako hlavnú formu poskytovania pomoci nezamestnaným.

Formou inkluzívneho trhu vytvoríme desiatky tisíc pracovných miest pre ľudí, čo v súčasnosti nemajú reálnu šancu na zamestnanie.

Začneme využívať systém mikrograntov ako spôsob jednoduchého financovania malých aktivít.

Zjednodušíme a sprehľadníme systém dávok v hmotnej núdzi. Pomôžeme osobám bez domova.

Zreformujeme poistenie v nezamestnanostiabsolventskú prax.

#bodzlomu v terénnej sociálnej práci .odp .pptx

03.02.2020: Asistent zamestnania • Veľa ľudí potrebuje pomoc pri získaní a udržaní zamestnania, preto plánujeme férovo financovať asistenta zamestnania, ktorý im pomôže . . .

12.01.2020: Pomoc ľuďom bez domova • Ako pomôžeme ľuďom bez domova? Aj službami ako inkluzívny trh a komunitné služby . . .

30.12.2019: Absolventská prax • Mladí ľudia nemajú jasnú pred­stavu o svojom budúcom pracovnom pôsobení a často majú problémy presvedčiť zamest­návateľov o svojich kvalitách. Preto upravíme absolventskú prax tak, že ak sa absolvent a zamest­návateľ dohodnú na absolventskej praxi, úrad práce bude musieť tejto dohode vyhovieť a nemôže ju nijak subjektívne posudzovať . . .

29.12.2019: Poistenie v nezamestnanosti • Ak sa človek stane nezamestnaným, poistenie v nezamestnanosti mu poskytne dôležitý sociálny vankúš. Chceme ho zlepšiť . . .

Oplatí sa pracovať?25.11.2019: Oplatí sa pracovať? • Oplatí sa človeku poberať dávky alebo pracovať? Prepočítajte si v kalkulačke . . .

21.10.2019: Mikrogranty • Začneme využívať systém mikrograntov ako spôsob jednoduchého financovania malých aktivít . . .

18.10.2019: Komunitné služby • Zavedieme komunitné služby – férové, transparentné kontrahovanie lokálnych občianskych združení na služby zamestnanosti a sociálnej politiky – ako hlavnú formu poskytovania pomoci nezamestnaným . . .

16.10.2019: Inkluzívny trh • Čo chceme inkluzívnym trhom dosiahnuť? aby každý človek mal reálnu a férovú šancu na zamestnanie. bez ohľadu na to, či býva v Bratislave alebo v Ratkovskom Bystrom, či má vysokú alebo základnú školu, bez ohľadu na etnicitu . . .

Aby bol príjem progresívny29.04.2019: Aby bol príjem progresívny • Zvýšenie o 1 euro vás môže stáť 140 eur. Tlačová správa k riešeniu problémov skokových zmien v príjmoch pracujúcich . . .

23.04.2019: Kuchárky na obedy zadarmo? • Poskytovanie školstva zadarmo je pozitívna vec. Ak toto školstvo obsahuje všetky veci okolo (pomôcky, knižky, obedy, ...) a je dostupné naozaj každému dieťaťu . . .

Mesiac školenia = rok vysokej školy?30.01.2019: Mesiac školenia = rok vysokej školy? • Vláda školí ľudí pre automobilový priemysel. Za mesačné školenie dáva toľko, čo dáva vysokým školám na ročné štúdium . . .

Nezamestnanosť22.01.2019: Nezamestnanosť • Ako by som znížil nezamestnanosť? . . .

Ako bez námahy schudnúť21.01.2019: Ako bez námahy schudnúť • Cez víkend som zistil, ako schudnúť 10 kg bez boja a námahy: stačí presunúť váhu na koberec. Necítim sa síce inak, ale dosť som schudol. Na koberci mám BMI oveľa lepšie ako na dlážke a hlavne som už v januári splnil novoročné pred­savzatia . . .

Oplatí sa pracovať?

Aby bol príjem progresívny

Viac o nezamestnanosti v okresoch nájdete na Inštitúte zamestnanosti alebo doi:10.5281/zenodo.6165135.


https://www.palenik.sk/nezamestnanost