logo

Prehľadné dávky

Prehľadné dávky

Súčasný systém dávok v hmotnej núdzi je veľmi neprehľadný a zložitý. Stačí sa pozrieť na kalkulačku a koľko parametrov musí zohľadňovať.

Okrem toho, vy systéme tým vzniká viacero nepríjemných skokov. Tieto nie sú fér: nemôže nastať, že keď sa človek začne snažiť tak sa mu zníži príjem.

  • Zjednodušíme a sprehľadníme systém dávok v hmotnej núdzi.

Prvý diel

Druhý diel

Tretí diel

Štvrtý diel

Piaty diel

Šiesty diel

Siedmy diel


https://www.palenik.sk/davky