logo Progresívneho Slovenska a Spolu

MichalPáleník

za férové a hrdé Slovensko

Michal Páleník - Progresívne Slovenskoqr kod na stranku

Michal Páleník

Michal Páleník • expert Progresívneho Slovenska na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj

Novinky

18.11.2019: V oblasti dlhodobej starostlivosti zabezpečíme dlhodobo udržateľné financovanie . . .

16.11.2019: Ako po voľbách prispejeme k férovému Slovensku? . . .

21.10.2019: Začneme využívať systém mikrograntov ako spôsob jednoduchého financovania malých aktivít . . .

18.10.2019: Eventy nielen s Michal Páleníkom: zoznam predvolebných udalostí a eventov koalície Progresívneho Slovenska a Spolu . . .

Aby bol príjem progresívny

Oplatí sa pracovať?

Slovensko podľa SMERu

Sociálne siete

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a v Progresívnom Slovensku sa venujem oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som prednášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.

Mojim cieľom je, aby každý človek mal férové podmienky na slušný a dôstojný život.


https://www.palenik.sk/