logo Progresívneho Slovenska a Spolu

MichalPáleník

za férové a hrdé Slovensko

Michal Páleník

Michal Páleník • expert Progresívneho Slovenska na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj

kandidát do parlamentu za koalíciu Progresívne Slovensko / Spolu s číslom 48.

Novinky nielen o 48 opatreniach

48 opatrení na zlepšenie Slovenska

13.02.2020: Zlepšíme definíciu závislej práce, aby neboli nútení živnostníci . . .

05.02.2020: Zabezpečíme, aby ľudia zarábajúci minimálnu mzdu neplatili zdravotné odvody . . .

04.02.2020: Potrebujeme silné a odborné kolektívne vyjednávanie, ktoré sa sústredí na všetky oblasti zamestnanosti, nielen minimálnu mzdu . . .

03.02.2020: Veľa ľudí potrebuje pomoc pri získaní a udržaní zamestnania, preto plánujeme férovo financovať asistenta zamestnania, ktorý im pomôže . . .

02.02.2020: Aj keď je niekto v exekučnom konaní, stále má mať právo na bežný účet. Dnes to však nejde. Ľudia v exekúcii nemôžu mať bežný účet a musia žiť v dobe kešu . . .

31.01.2020: Štát a verejný sektor má množstvo pohľadávok, ktoré by mu skôr či neskôr mali byť zaplatené: či už bežné dane, alebo aj pokuty. Nanešťastie, štát nie je veľmi dobrý vo vymáhaní týchto peňazí. Často len posunie tieto pohľadávky exekútorom namiesto toho, aby sa ich pokúsil vymôcť sám . . .

15.01.2020: Dofinancujeme dôchodky politickým väzňom a väzenkyniam. Zdaníme výsluhové dôchodky príslušníkov a príslušníčok Štátnej bezpečnosti . . .

13.01.2020: Spresníme definície minimálnych mzdových nárokov tak, aby boli prehľadné a bolo sa na ne možné odvolávať v kolektívnych či pracovných zmluvách . . .

Posedenie • Hrnčiarske Zalužany
Posedenie • Kalinovo
Stretnutie v Klenovci

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a v Progresívnom Slovensku sa venujem oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som prednášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.

Mojim cieľom je, aby každý človek mal férové podmienky na slušný a dôstojný život.


https://www.palenik.sk/
Nielen pre deti
Cesta do parlamentu
Oplatí sa pracovať?
Slovensko podľa SMERu