logo Progresívneho Slovenska a Spolu

MichalPáleník

za férové a hrdé Slovensko

Michal Páleník

Michal Páleník • expert Progresívneho Slovenska na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj

kandidát do parlamentu za koalíciu Progresívne Slovensko / Spolu s číslom 48.

Novinky

48 opatrení na zlepšenie Slovenska

09.12.2019: 48 zlomových opatrení od Michala Páleníka na zlepšenie nielen zamestnanosti a sociálnych vecí . . .

02.12.2019: Veci nielen pre deti: maľovanka, bludiská, flexibilné materské či dostupné škôlky . . .

29.11.2019: Materská „dovolenka“ je chápaná ako výlučná starostlivosť jedného človeka. Ale prečo? Prečo nemôže byť materská férovo zdieľaná oboma rodičmi? . . .

18.11.2019: V oblasti dlhodobej starostlivosti zabezpečíme dlhodobo udržateľné financovanie . . .

16.11.2019: Ako po voľbách prispejeme k férovému Slovensku? . . .

21.10.2019: Začneme využívať systém mikrograntov ako spôsob jednoduchého financovania malých aktivít . . .

18.10.2019: Eventy nielen s Michal Páleníkom: zoznam predvolebných udalostí a eventov koalície Progresívneho Slovenska a Spolu . . .

18.10.2019: Zavedieme komunitné služby – férové, transparentné kontrahovanie lokálnych občianskych združení na služby zamestnanosti a sociálnej politiky – ako hlavnú formu poskytovania pomoci nezamestnaným . . .

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a v Progresívnom Slovensku sa venujem oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som prednášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.

Mojim cieľom je, aby každý človek mal férové podmienky na slušný a dôstojný život.


https://www.palenik.sk/