Michal Páleník

Michal Páleník • expert Progresívneho Slovenska na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj

Novinky

03.10.2019: Zahrajte si stolovú hru Cesta do parlamentu. Hra je pre 2-6 osôb . . .

31.07.2019: Odpolitizujeme minimálnu mzdu a spresníme definície minimálnych mzdových nárokov a sprísnime ich vynucovanie . . .

30.07.2019: V Progresívnom Slovensku navrhujeme zakotvenie sabatikalu do sociálneho poistenia tak, aby si človek, čo 10 rokov nepretržite pracoval, mohol vybrať časť dôchodku už v ekonomicky aktívnom veku . . .

01.06.2019: Pravidelné preteky cyklistov na deň otcov v Zálesí budú už v sobotu 15. 6. 2019 poobede . . .

Aby bol príjem progresívny

Oplatí sa pracovať?

Slovensko podľa SMERu

Sociálne siete

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a v Progresívnom Slovensku sa venujem oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som prednášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.


https://www.palenik.sk/