logo Progresívneho Slovenska a Spolu

MichalPáleník

za férové a hrdé Slovensko

Michal Páleník

Michal Páleník • expert Progresívneho Slovenska na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj

kandidát do parlamentu za koalíciu Progresívne Slovensko / Spolu s číslom 48.

Novinky nielen o 48 opatreniach

48 opatrení na zlepšenie Slovenska

15.01.2020: Dofinancujeme dôchodky politickým väzňom a väzenkyniam. Zdaníme výsluhové dôchodky príslušníkov a príslušníčok Štátnej bezpečnosti . . .

13.01.2020: Spresníme definície minimálnych mzdových nárokov tak, aby boli prehľadné a bolo sa na ne možné odvolávať v kolektívnych či pracovných zmluvách . . .

13.01.2020: Personálne a kompetenčne posilníme inšpektoráty práce so zameraním ich činnosti na prevenciu a vzdelávanie zamestnávateľov, potieranie nelegálnej práce, kontrolu agentúr dočasného zamestnávania. Zavedieme povinnosť zverejňovať rozhodnutia o porušení BOZP, postihy za pracovné úrazy pracovníkov, ktorí sú formálne živnostníkmi či živnostníčkami . . .

12.01.2020: Ako pomôžeme ľuďom bez domova? Aj službami ako inkluzívny trh a komunitné služby . . .

10.01.2020: Vytvoríme kvalitný systém celoživotného vzdelávania, aby ním boli podporovaní učitelia, aby mali všetci záujemcovia možnosť zvýšiť si kvalifikáciu, reagovať na aktuálne potreby trhu práce či na najnovšie výstupy vedy a výskumu . . .

08.01.2020: Gastrolístky vás stoja tri obedy mesačne. Ak máte šťastie tak "iba" jeden. Preto navrhujeme, aby zamestnávateľ mohol vyplácať stravné za bežný deň rovnako ako stravné počas služobných ciest – v hotovosti alebo na účet . . .

04.01.2020: Verejný sektor má byť príkladom v dodržiavaní legislatívy a slušnosti . . .

03.01.2020: Ako pomôžeme ľuďom so zdravotným postihnutím? . . .

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a v Progresívnom Slovensku sa venujem oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som prednášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.

Mojim cieľom je, aby každý človek mal férové podmienky na slušný a dôstojný život.


https://www.palenik.sk/
Nielen pre deti
Cesta do parlamentu
Oplatí sa pracovať?
Slovensko podľa SMERu