logo Progresívneho Slovenska

MichalPáleník

za férové a hrdé Slovensko

Michal Páleník

Michal Páleník • expert Progresívneho Slovenska na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj

Novinky nielen o 48 opatreniach

48 opatrení na zlepšenie Slovenska

Star Trek21.03.2020: Všetko, čo v živote potrebujete, Vás naučí Star Trek . . .

13.03.2020: Blogy členov Progresívneho Slovenska . . .

02.03.2020: Pozrite si ako skončili voľby do NRSR v roku 2020  . . .

13.02.2020: Zlepšíme definíciu závislej práce, aby neboli nútení živnostníci . . .

05.02.2020: Zabezpečíme, aby ľudia zarábajúci minimálnu mzdu neplatili zdravotné odvody . . .

04.02.2020: Potrebujeme silné a odborné kolektívne vyjednávanie, ktoré sa sústredí na všetky oblasti zamestnanosti, nielen minimálnu mzdu . . .

03.02.2020: Veľa ľudí potrebuje pomoc pri získaní a udržaní zamestnania, preto plánujeme férovo financovať asistenta zamestnania, ktorý im pomôže . . .

02.02.2020: Aj keď je niekto v exekučnom konaní, stále má mať právo na bežný účet. Dnes to však nejde. Ľudia v exekúcii nemôžu mať bežný účet a musia žiť v dobe kešu . . .

Sociálne siete

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a v Progresívnom Slovensku sa venujem oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som prednášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.

Mojim cieľom je, aby každý človek mal férové podmienky na slušný a dôstojný život.


https://www.palenik.sk/
Nielen pre deti
Cesta do parlamentu
Oplatí sa pracovať?
Slovensko podľa SMERu