logo

Flexibilný dôchodok

Nie všetci chceme ísť do dôchodku práve ako 64-roční. Aby sme mohli ísť skôr alebo neskôr, potrebujeme flexibilné dôchodky.

Preddôchodok

Človek sa bude môcť rozhodnúť, že zostane v práci napríklad na polovičný úväzok a na polovičný úväzok pôjde na dôchodok:

  • bude naďalej zamestnanec, ale s polovičným úväzkom a polovičným platom,
  • bude dostávať polovičný dôchodok

alebo

  • utorok a stredu je v práci (s 40 % platu),
  • pondelok, štvrtok, piatok je na dôchodku (s 60 % dôchodkom)
  • a neskôr pôjde na dôchodok na „plný úväzok".

15.01.2020: Politickí väzni a väzenkyne • Dofinancujeme dôchodky politickým väzňom a väzenkyniam. Zdaníme výsluhové dôchodky príslušníkov a príslušníčok Štátnej bezpečnosti . . .

30.12.2019: Flexibilný dôchodok • Nie všetci chceme ísť do dôchodku práve ako 64-roční. Aby sme mohli ísť skôr alebo neskôr, potrebujeme flexibilné dôchodky . . .

Dlhodobá starostlivosť18.11.2019: Dlhodobá starostlivosť • V oblasti dlhodobej starostlivosti zabezpečíme dlhodobo udržateľné financovanie . . .

30.07.2019: Sabatikal • Navrhujem zakotvenie sabatikalu do sociálneho poistenia tak, aby si človek, čo 10 rokov nepretržite pracoval, mohol vybrať časť dôchodku už v ekonomicky aktívnom veku . . .

12.04.2019: Odkázanostný dôchodok • Aký bude vplyv starnutia na dlhodobú starostlivosť? Veľký. V roku 2035 by malo v dlhodobej starostlivosti pôsobiť 7 % zamestnaných Slovenska (plus ďalší v zdravotníctve, ...) . . .

Predvolebné cukríky05.02.2019: Predvolebné cukríky • Ideálny pred­volebný cukrík: zvýšme vianočné dôchodky dvojnásobne. Minister financií síce hovorí, že „treba ubrať apetít“, ale samozrejme okrem cukríkov pre skalných voličov smeru . . .


https://www.palenik.sk/flexibilny-dochodok