logo

Sabatikal

Prečo sabatikal? Ak vám hrozí vyhorenie, potrebujete skutočný oddych od práce. Nie týždennú dovolenku, ale niekoľkomesačné voľno – sabatikal.

V súčasnosti je plnohodnotný sabatikal vymoženosťou niekoľkých veľkých zamest­návateľov. Problémom je, že veľkých zamest­návateľov je málo a sabatikal dávajú iba tým, ktorí si svoju kariéru zaviazali s týmto konkrétnym zamest­návateľom. Ak váš zamest­návateľ plnohodnotný sabatikal neponúka, môžete si sabatikal vyrobiť neplateným voľnom, materskou „dovolenkou“, dlhodobou práceneschopnosťou alebo tým, že sa 6 mesiacov budete tváriť, že si hľadáte robotu. Ani jedna z týchto obchádzok nie je dobrá.

Preto v Progresívnom Slovensku navrhujeme zakotvenie sabatikalu do sociálneho poistenia tak, aby si človek, čo 10 rokov nepretržite pracoval, mohol vybrať časť dôchodku už v ekonomicky aktívnom veku.

Kedy si môžem zobrať sabatikal?

 • 10 rokov ste pracovali (platili si poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové poistenie),
 • máte dohodu so zamest­návateľom,
 • súhlasíte so zvýšením vášho dôchodkového veku o dobu sabatikalu.

Čo počas sabatikalu?

 • budete dostávať dávku vo výške 50 % hrubej mzdy (cca 70 % čistej mzdy),
 • budete mať štatút podobný ako osoba na materskej dovolenke (zamest­návateľ drží pracovné miesto, pribúda dovolenka) a ako uchádzač o zamestnanie (môžete sa zúčastňovať aktívnej politiky trhu práce, najmä školení; obdobie sa neráta do dôchodku; nemôžete mať zamestnanie, ale môžete mať dohodu do max 200 €),
 • z pohľadu zdravotného poistenia budete poistenec štátu.

Príklad:

Medzi vaším 35. a 45. rokom ste nepretržite pracovali, platili sociálne odvody. Ako 45-ročný, keď cítite, že vám hrozí vyhorenie, sa so zamest­návateľom dohodnete, že pôjdete na 9 mesiacov na sabatikal. Počas sabatikalu budete dostávať dávku zo sociálneho poistenia a naozaj si oddýchnete. Potom sa vrátite do práce. Váš dôchodkový vek nebude rovnaký ako u vašich rovesníkov, ale o 9 mesiacov viac.

Otázka a odpovede:

 • Nie je to populistické rozdávanie peňazí?
 • Nie, sabatikal podľa tohto návrhu je presun jedného roku dôchodku zo šesťdesiatky do skoršieho obdobia. Z dlhodobého hľadiska je to rozpočtovo neutrálne.
 • Môj zamest­návateľ sabatikal ponúka. Načo toto vymýšľate?
 • Máte šťastie, väčšina zamest­návateľov sabatikal neponúka. Keďže náš návrh sabatikalu je dobrovoľný, systému sabatikalu vášho zamest­návateľa sa vôbec nedotkne.
 • Musím tých 10 rokov robiť u jedného zamest­návateľa?
 • Nie, stačí 10 rokov platiť odvody, je jedno od akých zamest­návateľov.
 • Budem môcť počas sabatikalu pracovať?
 • Cieľom sabatikalu je oddych od práce. Nemôžete mať zamestnanie, môžete mať drobnú dohodu o vykonaní práce.
 • Môže ma zamest­návateľ nútiť ísť na sabatikal?
 • Môže mi zamestnanec utiecť na sabatikal bez môjho súhlasu?
 • Nie. Sabatikal navrhujeme ako možnosť, je na dohode zamestnanca a zamest­návateľa, či a kedy ho využijú. Nie je povinný, je na ich vzájomnej dohode.
 • Čo je obsahom dohody o sabatikale?
 • Dohoda o sabatikale slúži Sociálnej poisťovni ako podklad na vyplácanie dávok. Obsahuje popis zmluvných strán, dátumy začiatku a konca sabatikalu a hlavne zdupľovanie záväzku zamest­návateľa držať pracovné miesto. Záväzok dokončiť knižku má byť súčasťou dohody o vykonaní práce.
 • Môže mi zamest­návateľ počas sabatikalu zaplatiť cestovné na konferenciu?
 • Áno, môžete s ním uzavrieť dohodu o vykonaní práce, vďaka čomu nebude mať administratívno-účtovný problém zaplatiť vám letenku alebo vložné.
 • Po sabatikale ma zamest­návateľ prepustil. Dostanem dávky v nezamestnanosti?
 • Zamest­návateľ vám počas sabatikalu drží pracovné miesto, čo deklaruje aj vo vašej dohode o sabatikale. Ak vás po návrate zo sabatikalu prepustí (lebo sa napríklad výrazne zmenila ekonomická situácia), nebudete spĺňať podmienku dĺžky poistenia v nezamestnanosti (sabatikal ho „nuluje“), a teda nebudete mať nárok na tieto dávky.
 • Koľko percent z môjho platu dostanem?
 • Výšku sabatikalovej dávky chceme naviazať na vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne. Výška bude podobná hypotetickému dôchodku, aby bol vplyv rozpočtovo neutrálny. Presný vzorec, vrátane maxím, nastavíme tak, aby nebol priestor na zneužívanie.
 • Ale tí, čo nepoberajú sabatikal, sa budú skladať na tých, čo ho poberajú. To nie je spravodlivé!
 • Nie, nedoplácajú. Sabatikal sme nastavovali tak, aby bol neutrálny nielen z pohľadu sociálneho systému, ale aj jednotlivca: či človek je alebo nie je na sabatikale, počas svojho života zaplatí do Sociálnej poisťovne, aj z nej dostane rovnako.

Písali o sabatikale

Sabatikal

https://www.palenik.sk/sabatikal