logo

Čitateľ miery

Čitateľ miery nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti sa ráta ako podiel počtu nezamestnaných (čitateľ) a ekonomicky aktívnych (menovateľ). Pozrime sa na čitateľ.

V čitateli by mali byť všetci nezamestnaní. Ministerstvo práce rado používa mieru nezamestnanosti tak, že do čitateľa dáva iba disponibilných nezamestnaných, teda tých nezamestnaných čo nie sú chorý, nie sú na aktivačných prácach alebo nie sú na školeniach.

Z čitateľa miery nezamestnanosti ľudia odchádzajú buďto to zamestnanie (umiestnení na trhu práce), vyradenie pre nespoluprácu a iné dôvody (napr odchod do dôchodku, na rodičovskú, ...).

Pozrite si ako sa jednotlivé skupiny vyvíjali v čase a v okresoch SR:


https://www.palenik.sk/citatel-miery