logo

48 opatrení

48 zlomových opatrení

opatrenie 1 z 48: Inkluzívny trh
opatrenie 2 z 48: Nudge units
opatrenie 3 z 48: Prehľadné dávky
opatrenie 4 z 48: Asistent zamestnania
opatrenie 5 z 48: Robustná materská
opatrenie 6 z 48: Nižšie zdravotné odvody
opatrenie 7 z 48: Absolventská prax
opatrenie 8 z 48: Prečo platím dane v Írsku?
opatrenie 10 z 48: Minimálne mzdové nároky
opatrenie 12 z 48: Aplikovaný výskum
opatrenie 13 z 48: Silnejšie kolektívne zmluvy
opatrenie 14 z 48: Mobbing a bossing
opatrenie 15 z 48: Doplácanie v lekárni
opatrenie 16 z 48: Celoživotné vzdelávanie
opatrenie 17 z 48: Komunitné služby
opatrenie 18 z 48: Lepšie verejné obstarávania
opatrenie 19 z 48: Flexibilný dôchodok
opatrenie 21 z 48: Politickí väzni a väzenkyne
opatrenie 22 z 48: Proaktívne služby
opatrenie 23 z 48: Zlepšenie pracovných súdov
opatrenie 24 z 48: Verejný sektor príkladom
opatrenie 26 z 48: Mikrogranty
opatrenie 27 z 48: Dodržiavanie minimálnej mzdy
opatrenie 28 z 48: Odvážna reforma výživného
opatrenie 29 z 48: Zverejňovanie interných predpisov
opatrenie 30 z 48: Funkčné inkaso
opatrenie 31 z 48: Inšpektoráty práce
opatrenie 32 z 48: Otvorené údaje
opatrenie 33 z 48: Reforma náhradného plnenia
opatrenie 34 z 48: OpenStreetMap
opatrenie 37 z 48: Definícia závislej práce
opatrenie 38 z 48: Spravodlivá mzda
opatrenie 39 z 48: PostgreSQL namiesto Oracle
opatrenie 40 z 48: Exekútori a bežný účet
opatrenie 41 z 48: Poistenie v nezamestnanosti
opatrenie 42 z 48: Zákonník práce v školách
opatrenie 43 z 48: Odkázanostný dôchodok
opatrenie 44 z 48: Kam s bicyklom v práci?
opatrenie 46 z 48: Stravovanie zamestnancov
opatrenie 47 z 48: Pomoc ľuďom bez domova
opatrenie 48 z 48: Sabatikal

https://www.palenik.sk/48-opatreni