Michal Páleník • Progresívne Slovensko • https://www.palenik.sk • logoqr kod na stranku

Viliam Páleník - kampaň

RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Dobudujme našu obec a vybudujme vzťahy v nej, aby sme Zálesie vnímali ako náš spoločný domov, na ktorý sme hrdí.

viliam palenik viliam-palenik

Podpora

podpora stran palenik-starosta-podpora
 • Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 • Kresťanskodemokratické hnutie
 • Progresívne Slovensko
 • Spolu – občianska demokracia
 • NOVA

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Spolu – občianska demokracia

NOVA

Predvolebné stretnutie

meeting palenik-meeting-1meeting palenik-meeting-2meeting palenik-meeting-3meeting palenik-meeting-stefunko-hegermeeting palenik-meeting-stefunko-stefanec

Môj príbeh

Mám v živote šťastie, narodil som sa milujúcim rodičom, ktorí ma spolu s mojím bratom viedli k slušnosti a vzdelávaniu. Dnes máme s manželkou syna a dcéru a 5 vnukov, s ktorými mám blízky vzťah. Mám prácu, ktorá ma napĺňa. Uvedomujem si, že nie každý má v živote takéto šťastie, a preto chcem ponúknuť svoje skúsenosti a schopnosti na zlepšenie života našej obecnej komunity.

Komunálna politika:

Moja matka bola aktívna v komunálnej politike Oždian, kde som vyrastal. V Bratislave som žil v Ružinove a získal som tam vlastné skúsenosti s komunálnou politikou ako poslanec. Venoval som sa rozpočtovaniu, cyklotrasám a životnému prostrediu.

viliam palenik viliam-palenik

Zálesie

V Zálesí sme pred 20 rokmi kúpili pozemok, postavili sme si domček a šťastne tu už 15 rokov žijeme. Snažím sa prispievať k tvorbe novej komunity a spokojnému životu našich susedov.

Bol som jedným z konateľov záujmového združenia, ktoré zorganizovalo financovanie a vybudovanie infraštruktúry ulíc Lesná, Siladická a Hornozelenická, stali sa obecnými a slúžia nám dobre.

Inicializoval som vytvorenie miesta na stretávanie a hry detí, ktorému sa vžil názov Pod orechom. Je to výsledok dobrého nápadu, susedského súžitia, účelnej práce, občasných financií, ale hlavne spoločnej vôle budovať si nový domov aj za plotom svojho pozemku.

Stretli sme sa viacerí cyklistickí nadšenci a postupne sme vytvorili tradíciu susedského cyklistického preteku Gesajov Cup. Podujatie sa po desiatich rokoch ustálilo ako súčasť Dňa otcov, kedy sa môžu otcovia realizovať a ich rodiny im súťažením alebo povzbudzovaním spraviť radosť. Nech už pretek dopadne akokoľvek, máme o čom susedsky mudrovať a do čoho sa rodinne hecovať.

Cítim, že nastal čas, aby som sa viac zapojil do života celého Zálesia, ponúkol svoje sily pre spájanie obce, zastupiteľstva, tradičných i nových občianskych združení a neformálnych zoskupení, do pestovania aktívnej dynamickej a vyváženej občianskej komunity Zálesia, na ktorú budeme hrdí.

Program: Zálesie je náš domov

Chcem byť starostom, ktorý oživí verejný život Zálesia, zjednotí nás, bude spoluvytvárať pocit hrdosti, spolupatričnosti a zdravého lokálpatriotizmu. Nedôverujú si staro a novousadlíci, nestretáva sa ten koniec s oným, sú trhliny medzi mladými a staršími. Akoby sme si ešte nevytvorili hodnoty a ciele, ktoré by nás spájali, pre ktoré by sme sa vedeli spoločne nadchnúť, ako to je v obciach, ktoré majú dlhšiu históriu.

Preto treba nadviazať na rozbehnuté aktivity, ale hlavne aktívne a spoločne spraviť veľmi veľa v budúcnosti. Moje hlavné ciele pri tom sú:

Informovať a diskutovať – otvorená komunikácia v zastupiteľstve a s občanmi, rozhlas, bulletin, sociálne siete

Vyvážený a udržateľný rozvoj obce:

 • budovanie vybavenia obce – kanalizácia, služby, chodníky a cesty, obecný úrad, orientačný systém
 • rozšírenie škôlky a položenie základu pre základnú školu
 • podporovanie služieb – lekár, lekáreň, obchody, kaderníctvo a pod.
 • dodržiavanie čistoty a ochrana životného prostredia – zberný dvor, chotár
 • zlepšenie dopravy – kombinovaná doprava, zdieľanie áut, cyklistická doprava
 • posilnenie bezpečnosti – všímať si okolie, spolupracovať s políciou, kamerový systém, uvažovať o obecnej polícii
 • obec ako súčasť kultúry, športu a rekreácie – aktívna spolupráca a podpora existujúcim spolkom a združeniam, podpora vznikajúcim združeniam
 • pokračovať v začatých projektoch (napr. Záleské korzo, cyklotrasa na hrádzi) a aktívne rozbiehať nové projekty, prednostne z eurofondov

Podpora je dôležitá

Kandidujem ako nezávislý kandidát. S rezervou som vyzbieral a odovzdal potrebných 200 podporných podpisov na starostu aj na poslanca miestneho zastupiteľstva. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli so zbieraním podpisov a vážim si každý podpis občana Zálesia, ktorý som dostal.

Pre mňa boli obohacujúce aj krátke rozhovory pri získavaní podpisov, posmelili ma s vážnosťou a pokorou sa vo voľbách uchádzať u svojich susedov, príbuzných, známych a neznámych spoluobčanov našej rozrastajúcej sa obce Zálesie aj o post starostu. Vo voľbách mi môžete dať svoj hlas za starostu a zároveň aj za poslanca. Ak budem zvolený za starostu, prijmem to ako poctu, ktorú budem vykonávať so všetkou potrebnou vážnosťou a pozornosťou, ak budem zvolený „len“ za poslanca, aktívne sa zapojím do práce poslaneckého zboru.

Veľmi si vážim aj podporu politických strán a ich lídrov, ktorých poznám z diseminácie výsledkov mojej vedeckej práce, zo spoločenského diskurzu či už z médií, rôznych odborných podujatí či stretnutí. Komunálna politika malých obcí sa odkláňa od čisto politických nominantov, cesta nezávislých kandidátov s podporou politických strán sa stáva novým trendom. Voliči Zálesia dostávajú mojou kandidatúrou možnosť vyjadriť sa aj k tomuto fenoménu.

Budem rád, keď mi svoju podporu vyjadríte aj svojou účasťou na mojom záverečnom volebnom mítingu v stredu 7. novembra 2018 od 17.00 hod. v Reštaurácii u Takácsovcov.

Aktuality

 • Predvolebná diskusia s kandidátmi na starostu obce Zálesie, nedeľa 4. novembra 2018 o 17.00 až 19.00, Kultúrny dom, Malinovská 54, 900 28 Zálesie. udalosť
 • Míting: streda 7. novembra 2018 od 17.00, miesto konania: Reštaurácia u Takácsovcov, Malinovská 131/120, 900 28 Zálesie
 • predvolebný leták

Moja profesionálna práca ma obohacuje

Od ukončenia mojich univerzitných štúdií pôsobím vo vede a výskume, kde som postupne získal ďalšie vzdelanie a kvalifikácie, ktoré využívam vo svojej práci, ktorá má dve hlavné etapy predelené revolučným rokom 1989.

Najprv to bol vinohradnícky a vinársky výskum, v ktorom som sa zameriaval na fyzikálno-chemické analytické metódy a matematicko-štatistické vyhodnocovanie pokusov. Rozpad tohto výskumu spôsobil, že som musel zmeniť oblasť pôsobenia a naše výsledky šli do zabudnutia. Výnimku tvoria nové odrody a klony viniča Doroty Pospíšilovej (ako je Dunaj či Devín) ktorých poľné výsadby som matematicko-štatisticky vyhodnocoval.

Po revolúcii som sa vo Francúzsku rekvalifikoval na matematickú ekonómiu a v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied som rozvinul ekonometriu a CGE modelovanie. Zameriavam sa na menovú a fiškálnu politiku, trh práce ako aj európsku integráciu. Poslednú dekádu sa venujem striebornej ekonomike a inkluzívnemu rastu.

Pre vedeckú prácu je charakteristické kritické myslenie, analýza problémov a nachádzanie komplexných riešení. Pomôže mi to pri presadzovaní vyváženého a udržateľného rozvoja našej obce.

Občianska angažovanosť je základ dobrej obce

Som aktívny v organizovaní vedeckého života, mal som viacero vedeckých funkcií, som členom vedeckých spoločností, vedeckých rád a skúšobných komisií. Som hosťujúci docent FMFI UK.

Stál som pri zrode Inštitútu zamestnanosti, ktorý sa stal mienkotvornou neziskovou nevládnou organizáciou. Jeho cieľom je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti. Jeho výkonným riaditeľom je môj syn Michal.

 • https://www.iz.sk/
ecosoc 2015_06_01_eu_tax_eu_resource_010

Sedem rokom som bol radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý ako reprezentant organizovanej občianskej spoločnosti je poradným orgánom Európskej rady, parlamentu a komisie.

 • www.eesc.europa.eu

Bol som tým pri formovaní aktuálnych eurofondov a ako starosta to využijem v našej komunálnej praxi.

Moje hobby mi dáva silu a vytrvalosť

Mojou záľubou sú moja rodina, práca, verejný život, dom a záhrada. Členom našej rodiny je aj pes Bundáš a kocúr Ťuťo. Mojou vášňou je aj aktívny vytrvalostný šport.

bicyklovanie bicyklovanie-1

Horské cyklomaratóny: V lete sa pravidelne zúčastňujem horských cyklomaratónov po celom Slovensku a v okolitých krajinách. Prešiel som ich viac ako sto, málokedy vyhrávam, ale do cieľa prichádzam, v sérii Slovak XCM Tour som už pravidelne v prvej desiatke vo svoje kategórii.

 • https://cyklo.sao-tatry.sk

Vytrvalostné bežkárske preteky: V zime zvyknem pretekať na vytrvalostných bežkárskych pretekoch, z ktorých je u nás len Biela stopa. V zahraničí som pretekal snáď na všetkých masových ikonických podujatiach.

 • http://www.worldloppet.com/search.php

Budovanie obce a jej komunity je tiež beh na dlhé trate a takéto skúsenosti nemusia byť na škodu.

Kontakt:


https://www.palenik.sk/zalesie/kampan
Hľadá sa asistent učiteľa. Teda rozpočet na neho
Výsledky prvého kola prezidentských volieb
Slovensko podľa SMERu
Mesiac školenia = rok vysokej školy?